SEK prisas för hållbarhetsrapportering

Helena Engnér Aili och Edvard Unsgaard från SEK

Svensk Exportkredit, SEK, får priset för bästa redovisning av hållbarhet 2016.

Det är branschorganisationen FAR som står bakom priset och har delat ut det sedan 2003. syftet är att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

Motiveringen lyder: ”Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i företagets rapportering. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiell och icke-finansiell rapportering. Redovisningen är framsynt – SEK, AB Svensk Exportkredit har bland annat påbörjat anpassningen till kraven i årsredovisningslagen och beaktar på ett relevant sätt FN:s hållbarhetsmål. Trots att redovisningen är informativ är den koncis och användarvänlig”.

Martin Hammarström

[email protected]