Beteenden som kan tyda på finansiell brottslighet

Revisorer och redovisningskonsulter bör vara vaksamma på dessa beteenden.

Sponsrat innehåll från Trapets

Revisorer och redovisningskonsulter är enligt lag ålagda att rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Kriminella använder idag alltmer sofistikerade och varierade metoder för att begå finansiella brott, vilket kan göra de svåra att upptäcka.

Men de vanligaste, och kanske mest tydliga, indikatorerna för finansiell brottslighet bör revisorer och redovisningskonsulter ha koll på.

Läs mer om Trapets KYC.

Här är några varningsflaggor som bör väcka misstanke om finansiell brottslighet:

  1. Stora kontantbetalningar: Frekventa eller ovanligt stora kontanttransaktioner kan väcka misstankar. Kunder som gör betydande kontantinsättningar eller uttag utan ett tydligt affärsmässigt skäl ska vidareutredas.
  2. Oförklarliga betalningar från tredje part: När pengarna kommer från en okänd eller orelaterad tredje part bör det väckas misstanke. Revisorer och redovisningskonsulter bör fråga om källan och syftet med betalningarna. Om beteendet inte har någon rimlig grund bör det rapporteras.
  3. Lån från icke-institutionella långivare: Lån från icke-traditionella långivare eller oreglerade källor kan tyda på försök att försöka tvätta olagliga medel.
  4. Användning av flera konton eller utländska konton: Kunder överför ofta pengar mellan olika konton, särskilt mellan länder, vilket kräver granskning. Den typen av beteende kan vara ett försök att dölja medlens ursprung.
  5. Ovanliga affärstransaktioner: Revisorer och redovisningskonsulter bör vara uppmärksamma när kunder deltar i transaktioner som inte överensstämmer med deras typiska affärsverksamhet. Det kan till exempel handla om att använda företagets tillgångar för personliga utgifter eller att genomföra stora privata investeringar som inte är relaterade till deras profil.

Kom ihåg att dessa varningsflaggor är indikatorer, och ytterligare utredning är nödvändig för att bekräfta misstankar.

Genom att vara uppmärksam på specifika kundbeteenden kan revisorer och redovisningskonsulter i hög grad bidra till att bekämpa finansiell brottslighet.

Läs mer om Trapets KYC.

Sponsrat innehåll från Trapets

 

Annons

[email protected]