Bättre utbildning som skydd mot penningtvätt

"En central del i arbetet mot penningtvätt."

Sponsrat innehåll från Trapets

Enligt Finansinspektionen ska företag under tillsyn följa penningtvättslagen och andra föreskrifter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det gäller även redovisning- och revisionskonsulter som står under Länsstyrelsens tillsyn.

Att utbilda och informera sin personal om riskerna och åtgärderna av bekämpning av penningtvätt är en central del av rutinerna mot finansiell brottslighet, men det är idag inte en självklarhet att man som redovisnings- eller revisionsbyrå fått på plats ett effektivt och heltäckande utbildningsprogram.

Vad är det då som krävs för att uppfylla kunskaps- och utbildningskraven inom ramen av penningtvättslagen?

”Att utbilda personalen kan ibland framstå som en bisyssla som utförs när tiden räcker till. Men det är faktiskt en central del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och viktigt för att uppfylla penningtvättslagens krav”, säger Gunnar Jacobson, Senior Advisor på Trapets, ett bolag som hjälper företag att bekämpa finansiell brottslighet och uppfylla regelkrav.

”Som tur är finns det otroligt många kunskapskällor och hjälpmedel för att enkelt uppfylla utbildningskraven. Det gäller bara att utforma sina utbildningsprogram på ett strukturerat sätt”, fortsätter Gunnar.

Läs mer

Det måste ni göra för att uppfylla kraven

Redovisnings- och revisionsbyråer ska utbilda sin personal om risker, skyldigheter och förfaranden relaterade till bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. För att göra detta bör utbildningen uppfylla tre krav, den ska vara:

  • Regelbunden: en uppfräschning av kunskaperna bör ske regelbundet, normalt sett årligen.
  • Relevant: utbildningen bör täcka samtliga lagar och föreskrifter, risker, trender, skyldigheter, rutiner och åtgärder som relaterar till bolagets bekämpning av penningtvätt.
  • Dokumenterad: byrån ska kunna bevisa att utbildningen har genomförts.

Det bör även finnas ett inslag där personalen prövas på sina kunskaper inom bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

”Det enklaste sättet att gå till väga är att använda redan färdiga utbildningsprogram där personalen i egen takt kan läsa på och testa sina kunskaper” säger Gunnar Jacobson på Trapets. ”Att utbilda personal i enlighet med lagkraven behöver inte vara något som tar upp mycket tid eller resurser. Det krävs bara en tydlig process som är lättillgänglig, regelbundet uppdaterad och lätt att ta till sig.”

Samhället är beroende av att bolag av alla storlekar följer kraven som ställs kring bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetsgivare har därför ett stort ansvar att säkerställa att deras medarbetare förstår riskerna och kan tillämpa åtgärderna. Med rätt verktyg och processer behöver det inte vara resurskrävande.

Läs mer

Sponsrat innehåll från Trapets

Annons

[email protected]