“Automatisering skapar utrymme för rådgivning”

Procountors inbyggda bankkopplingar gör att transaktioner bokförs automatiskt.

Sponsrat innehåll från Procountor

Manuell administration är både tidskrävande och sårbart. Idag är automatisering en nödvändighet i moderna bokföringsprogram, vilket ställer krav på både leverantörer och byråer. Här delar Ulla Cederlund, auktoriserad redovisningskonsult på True Value Redovisning AB, sina bästa rekommendationer för konkurrenskraftig redovisning.

Redovisningsbyrån True Value har under lång tid sett hur automatisering fått en allt större roll för att spara tid, kvalitetssäkra processerna och leva upp till kundernas krav. I samarbetet med bokföringsprogrammet Procountor har True Value sedan 2016 hittat den perfekta lösningen.

“Outstanding jämfört med andra system”

Utmaningen för många företag är att kunna bokföra sina banktransaktioner utan att behöva ta omvägar via andra system. Procountors inbyggda koppling till de flesta bankerna innebär att samtliga transaktioner som sker bokförs automatiskt. Ulla Cederlund framhäver detta som en unik fördel:

– Bankkopplingen i Procountor är helt outstanding i jämförelse med andra system. Både kund- och leverantörsreskontran uppdateras automatiskt, in- och utbetalningar av fakturor bokförs så fort de betalas, och det krävs minimal manuell justering.

Stora mervärden för kundernas interna processer

Effektiviseringen återfinns på flera håll än i bankintegrationerna. Hela kedjan för fakturahantering är automatiserad – där inkommande leverantörsfakturor granskas, bokförs, attesteras, godkänns och betalas direkt i systemet.

Den automatiska valutahanteringen är idealisk för kunder med internationella transaktioner, då valutakurserna uppdateras dagligen och betalningarna kan utföras i valfri valuta, medan bokföringen hanteras i svenska kronor.

Systemet tillåter även användare att skapa detaljerade rapporter baserade på olika dimensioner som kostnadsställe eller geografi, vilket är värdefullt för intern uppföljning av projekt och budgetar.

Tillgänglighet och skalbarhet i molnet

Att ha bokföringsprogrammet i molnet är ett måste, både för distansarbete och för True Values medarbetare utomlands. Även skalbarheten i systemet ger mervärde för kunderna, framför allt i och med den rimliga prissättningen:

– Till skillnad från andra system så får du tillgång till hela plattformen och kan ha ett obegränsat antal användare. Det är en stor fördel för företag som växer, när det som styr priset bara handlar om hur många transaktioner du gör.

Bra rustade inför framtiden med Procountor

Den digitala utvecklingen lämnar inte redovisningsbyråerna oberörda – där exempelvis den ökade andelen elektroniska kvitton och fakturor kan effektivisera många rutiner. Automatiseringen medger även större fokus på kundrelationer, vilket Ulla Cederlund välkomnar:

– Vi känner oss bra rustade med Procountor, eftersom de är medvetna och ständigt utvecklar för framtiden. När vi kan förlita oss på systemen kan kunderna i sin tur lita på att vi uppfyller deras behov – oavsett om det är kopplat till teknisk utveckling eller personlig rådgivning.

Läs mer om Procountors bokföringsprogram.

Sponsrat innehåll från Procountor

Annons

[email protected]