KPMG-rapport skapar rubriker i Dalarna

Toppchef köptes ut av kommunen efter granskning av byggprojekt.

Lars Anteskog på KPMG i Falun har på uppdrag av Falu kommun granskat svag administration och skenande kostnader vid två större kommunala byggen. KPMG:s granskning av olika projekten inleddes i november förra året. Enligt kommunen har ingen slutfaktura skickats från KPMG, men i januari skickade Anteskog en första räkning på 80 000 kronor plus moms. Den 10 maj kom rapporten som fick som direkt följd att chefen avslutade sin anställning i kommunen, mot avgångsvederlag. Byggprojekten, KPMG-rapporten och det faktum att chefen köps ut av kommunen har skapat rubriker i lokalmedia.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]