Färre fel (och nöjdare kunder) med digital årsredovisning

Hittills har en miljon lämnats in digitalt.

Sponsrat innehåll från Bolagsverket

Andelen företag som skickar in årsredovisningen digitalt fortsätter att öka. Hittills i år är över 50 procent av årsredovisningarna som lämnats in till Bolagsverket digitala. Enligt Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, innebär digital inlämning viktiga fördelar för såväl redovisningskonsulterna och revisorerna som företagarna.

Nina Brede

”Digital inlämning är snabbare, smidigare och säkrare för bolagen. De flesta använder mobilt bank-id och den som ska signera fastställelsesintyget kan lätt öppna dokumenten och kontrollera att det är rätt version som laddats upp”, säger Nina Brede.

Vid digital inlämning laddar redovisningskonsulten (i vissa fall revisorn eller företagaren) upp årsredovisningen (med eventuell revisionsberättelse) direkt från ett program som stödjer digital inlämning. Man skriver in personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller vd som ska som skriver under fastställelseintyget. Denne får ett meddelande med e-post, loggar in med sin e-legitimation, kontrollerar att det är korrekt och signerar.

”Den som signerat får direkt en bekräftelse på att Bolagsverket har tagit emot årsredovisningen. Det är en stor trygghet. När årsredovisningen skickas in med post är det inte ovanligt att företaget ringer till Bolagsverket för att kontrollera att årsredovisningen kommit fram”, säger Nina Brede.

Även för redovisnings- och revisionsbyråerna finns stora fördelar med att sköta processen digitalt.

”När du upprättar en digital årsredovisning kan du dra nytta av verifieringstjänster. Du får automatiskt grunduppgifter som exempelvis fullständigt firmanamn och styrelseledamöter. Fördelen är att det blir färre fel. När det gäller de digitalt inlämnade årsredovisningarna är det bara 3-4 procent som får ett föreläggande, alltså att företaget ombeds komplettera. När det gäller årsredovisningar på papper är det 10 procent som får föreläggande”, säger Nina Brede.

I april passerade Bolagsverket en miljon digitalt inlämnade årsredovisningar sedan de öppnade tjänsten i mars 2018. Det är cirka 410 000 olika unika aktiebolag som har valt digital inlämning. De flesta som en gång börjat skicka in digitalt fortsätter att göra så. Redovisningskonsulten och revisorn har stor betydelse för hur årsredovisningen lämnas in. När det gäller större byråer ser Bolagsverket att det finns skillnader i digital mognad mellan olika kontor.

”På en stor byrå såg vi att ett kontor lämnades in 80 procent av sina årsredovisningar digitalt, medan det på ett annat kontor bara var någon enstaka procent. Detta trots att programvarorna var desamma. Jag tror i många fall att det krävs ett policybeslut, att byrån bestämmer sig; nu kör vi digitalt. Sedan måste konsulten visa kunden den digitala vägen”, säger Nina Brede.

Foto: Bolagsverket

Sponsrat innehåll från Bolagsverket

Annons

[email protected]