”Minsta korvkiosk kommer att behöva arbeta med hållbarhet”

Panelen på Srf-dagen

Redovisningsbyråer behöver höja kompetensen inom hållbarhetsområdet. Det var koncensus vid en paneldiskussion under Srf-dagen som gick av stapeln i veckan.

”Minsta korvkiosk kommer att behöva arbeta med hållbarhet. Ni redovisningskonsulter har en chans att hjälpa till. Höj kompetensen om ni inte har den idag. Det finns hur många kurser som helst”, säger André Bodin, produktchef på programvaruföretaget Wolters Kluwer.

Han fick medhåll av branschexperten Jan Söderqvist på Visma SPCS, som anser att alltför få företag som påbörjat ett hållbarhetsarbete tar hjälp av sin redovisningsbyrå med detta.

”Branschen måste bli mer medveten om hållbarhetsfrågorna och mer aktivt börja erbjuda detta. Även om efterfrågan inte är jättestor idag, kommer det att bli en efterfrågan i framtiden”, säger Jan Söderqvist.

Lali Fjellström, branschansvarig redovisning hos branschorganisationen Srf konsulterna, anser att det vore synd att ”ge bort” hållbarhetsrådgivning till nischade hållbarhetskonsulter. Hon har varit med och tagit fram Srf:s nya nordiska hållbarhetsstandarden för små och medelstora företag (NSRS).

De största företagen har redan idag långtgående lagkrav att hållbarhetsrapportera, men Srf konsulterna spår att de större företagen kommer att ställa krav på sina underleverantörer och att hållbarhetsrapportering på så sätt kommer att sippra ned i ekosystemet. Även bankernas krav på låntagarnas hållbarhetsrapportering kan komma att höjas tror Srf.

Martin Hammarström

[email protected]