Minskad kundnöjdhet inom redovisning

Analytiker: ”Godkänt men det finns mycket mer att göra”.

Under sensommaren har Svenskt Kvalitetsindex för andra gången genomfört en kundnöjdhetsstudie som tar sikte på redovisningstjänster. I den första studien i fjol fick redovisningsbranschen rekordsiffran 79,3 på en skala som går upp till 100. I år blir betyget 76,1. En nedgång alltså, men redovisningstjänsterna slår fortfarande revisionsbranschen som fick 70,9 på samma 0–100 skala.

“De goda resultaten till trots så finns det tydliga områden att förbättra. Proaktivitet och initiativförmåga är ett förbättringsområde som man delar med många branscher. Även om det just under pandemiåret inte varit den absolut viktigaste frågan för kunderna så är det en central och viktig framtidsfråga som bör prioriteras”, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Love Westin

Han uppger även att byråer med auktoriserade redovisningskonsulter ligger högre i kundnöjdhet i studien. Svenskt Kvalitetsindex tror att hållbarhet kan vara en framtidsfråga för branschen.

”Det handlar om att kommunicera och berätta vad man gör för insatser. Det går också att konstatera att kundernas krav kring detta ökar. Dels så tror man att hållbarhetsredovisning kommer vara något som kommer krävas för alla men man ser också det som ett viktigt område för att stärka sin affär. Hur kan en leverantör av redovisningstjänster bli en naturlig partner även kring hållbarhetsfrågor? Det är en fråga som branschen behöver adressera”, säger Love Westin, analyschef på Svenskt Kvalitetsindex och forskare kring hållbarhetsfrågor.

Om studien:
Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom redovisningsbranschen för andra gången. 945 intervjuer har genomförts i augusti 2021. I redovisningstjänster ingår bokföring, bokslut, bokslutsgenomgång, årsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering, löner, deklaration och rådgivning. Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100.

Källa: SKI

Martin Hammarström

[email protected]