Mazars varnas av Revisorsinspektionen efter kvalitetsbrister

Marianne Sandén Ljungberg: ”Jag som vd har ett stort ansvar".

Mazars i Stockholm

Mazars varnas av Revisorsinspektionen RI efter upprepade brister i kvalitetsarbetet.

“Att vi trots kvalitetshöjande åtgärder fått en varning visar att vi inte nått ända fram. Här måste jag som vd och vår ledning ta på oss ett stort ansvar. Samtidigt ser jag varningen som en möjlighet att vi kan gå stärkta ur det som inträffat. Det här ger alla på byrån insikt om hur viktigt det är att följa interna regler och riktlinjer i vårt kvalitets-kontrollsystem”, skriver Marianne Sandén Ljungberg i ett kundbrev som lagts ut på den egna webbplatsen.

Bakgrunden till RI-varningen är att RI vid flera tillfällen de senaste åren kritiserat Mazars för bristande kvalitet i revisionsuppdrag. För ett par år sedan krävde RI att Mazars styrelse skulle ta ett helhetsgrepp om kvalitetsfrågorna.

I fjol granskade RI de kvalitetshöjande åtgärder som gjordes 2016. RI anser att Mazars visserligen hade vidtagit vissa åtgärder men att dessa inte varit tillräckliga. Enligt RI hade Mazars därmed åsidosatt god revisorssed och öppnade ett disciplinärende, som avslutades med en varning.

”De senaste åren har vi arbetat intensivt med att bygga en företagskultur där alla förstår hur viktig kvalitetssäkringen är i vårt arbete och i de tjänster vi levererar. Men att vi nu får en varning visar att de åtgärder vi har vidtagit när vårt eget system för kvalitetskontroller har uppmärksammat brister inte har varit tillräckligt kraftfulla”, säger Marianne Sandén Ljungberg till tidningen Balans.

Bland åtgärderna hon sätter in finns bland annat utbildningsinsatser inom revision, förändrat internt sanktionssystem och nytt ledarskap inom den interna kvalitetskontrollen.

Läs hela RI-beslutet Dnr 2017-1311.

Martin Hammarström

[email protected]