Mazars expanderar inom it-säkerhet och dataanalys

Mounir Messaoud och Ulf Mårtensson

I början av året rekryterade Mazars Mounir Messaoud som ansvarig för it-revision och dataanalys Han är bland annat ordförande för den svenska grenen av ISACA, en internationell yrkesorganisation för it-revision. Nu gör byrån ytterligare en it-rekrytering; Ulf Mårtensson som har titeln Data Analytics Manager. Båda har mångårig erfarenhet från finanssektorn.

”Det är otroligt roligt för oss att nu kunna erbjuda en bredare portfölj av tjänster med koppling till it som länge varit efterfrågade av våra kunder i Sverige och vi hälsar både Mounir och Ulf varmt välkomna till Mazars”, säger Karin Westerlund, vd för Mazars i Sverige, i ett pressmeddelande.

På sin webbplats presenterar Mazars it-relaterade tjänster inom tre huvudområden:

  • IT Audit and Assurance: tredjepartsgranskningar, GDPR- och privacy-granskningar, internrevisionstjänster inom IT, kontrolltestning och granskningar inom exempelvis cybersäkerhet och applikationssäkerhet.
  • Cybers Security Services: penetrationstester, test av planer, sårbarhetsgranskningar, Forensik samt ”Ethical Hacking”.
  • Data Analytics Services: dataanalyser, business intelligence-tjänster, data visualisering, automatiska rapporteringsflöden mm.
Martin Hammarström

[email protected]