Mazars biffar upp ledningsgruppen

Men topprevisorn lämnar för tjänst hos Klarna.

Annika Wallin

Mazars utökar ledningsgruppen med tre affärsområdesansvariga. De tre är revisionschefen Samuel Bjälkemo, redovisningschefen Pernilla Magnusson och Annika Wallin, chef för affärsområdet intern- och it-revision. Övriga medlemmar i ledningsgruppen är basar för viktiga kontor eller stabsfunktioner.

Samuel Bjälkemo

”Vi har tidigare inte haft affärsområdena representerade i ledningsgruppen utan fokuserat mycket på kontor och regioner”, säger Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg, vars ledningsgrupp nu har tio medlemmar.

Pernilla Magnusson

Anders Fornstedt, en av Mazars tyngsta revisorer, lämnar ledningsgruppen och byrån för att gå till annan verksamhet, se separat artikel. Fornstedt är viktig delägare (internationell partner) har bland annat basat för Stockholmskontoret.

Martin Hammarström

[email protected]