Landskronarevisor avliden

Peter Pankko. Foto: N. Albertsen

Auktoriserade revisorn Peter Pankko, delägare i Mazars och verksam vid kontoret i Landskrona, gick bort i lördags den 10 april efter en tids sjukdom. Peter sörjs närmast av hustrun Jeanette och deras fem barn med familjer, men också av en stor, stor vänkrets.

Peter var en stark profil i byrån, en person som alltid var påläst och kunde argumentera för sin uppfattning, samtidigt som han var en god lyssnare och beaktade bra motargument. Han var en sann entreprenör och ingöt stort förtroende hos sina klienter i kraft av sina breda kunskaper inom revision, redovisning och skatt och sin förmåga att lösa problem. Peter hade i sin marknadsutveckling också nytta av såväl ett gott personminne som en god personkännedom.

Peter kom att dominera marknaden i Landskrona och han var i mångas ögon liktydig med SET respektive Mazars.
Peter anställdes 1981 på kontoret i Landskrona i dåvarande Lennart Svensson & Co. Kontoret hade vid denna tid fem medarbetare. Peter kom snabbt att självständigt få ta ansvar för de klienter han jobbade med och han tog över som kontorschef i mitten av 1980-talet, flera år innan han 1989 blev delägare.

Peter arbetade upp en bred erfarenhet med klienter från vitt skilda branscher och storlekar. Han var bl.a. under många år revisor i Hexagon. Internt hade Peter, i egenskap av mångårig ledamot i byråns styrelse, alltid stort engagemang i de frågor som kom upp. Han var mycket rak i sin kommunikation med omgivningen.

Peter var också engagerad i FAR och under många år ledamot i FAR:s Nämnd. Peter Pankko blev bara 66 år och han hade en obruten energi att jobba vidare, vilket han tydligt visade också under sjukdomstiden. Datorn fanns alltid med på lasarettet. Peter älskade livets goda, var ytterst generös och skapade alltid trivsel omkring sig. Tyvärr fick inte Peter fortsatt njuta frukterna av sitt idoga livsverk.

Mazars styrelse genom Gilbert Larsson.

Texten publiceras med tillstånd av Mazars. Den ligger även på byråns intranät.

Redaktionen

[email protected]