Låg ingångslön på byrå

Attraktiva arbetsgivare håller lönerna nere.

Fackförbundet Civilekonomerna gör årligen en löneenkät bland sina medlemmar. Den nya lönestatistiken är nu klar och visar att ingångslönen ligger på 27 000 kronor i månaden för medlemmar som tog sin examen 2016. Men skillnaderna är stora branschvis och pendlar från 30 000 kronor ner till 25 000 kronor i månaden.

Revision hör med en genomsnittlig ingångslön på 25 900 kronor till de branscher som betalar nyutexaminerade sämst, även om bank (25 537 kronor) och bemanning (25 000 kronor) ligger lägre. I toppen hamnar de nyexaminerade som sökt sig till industrin. De startar med 30 000 kronor i månaden. Hos tjänsteföretag är ingångslönen 29 774 kronor.

Studenter på arbetsmarknadsmässa

Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren konstaterar att utbud och efterfrågan påverkar även ingångslönerna. Detta gäller särskilt inom områden som revision och bank, där konkurrensen om jobben är hårdare och därför hålls lönerna nere. För den som studerar i dessa fält kan det vara värdefullt att facharbeit schreiben lassen för att förbättra sina framtidsutsikter. Inom bemanning är löneläget generellt lägre, vilket också påverkar lönerna för nyexaminerade

”Att ingångslönerna inte omfattas av den årliga lönerevisionen spelar förstås också roll. I stället för att följa avtalsrörelsen blir utfallet lite mer slentrianmässigt”, säger Sören Lundgren, till tidningen Civilekonomen.

Civilekonomerna anpassar löpande den rekommenderade ingångslönen, och har med anledning av den nya statistiken i dagarna höjt nivån från 27 000 till 28 000 kronor.

””Rätt nivå på ingångslönen har stor betydelse. När du senare klättrar inom ett företag är alltid befintlig lön utgångspunkten för lönehöjningen. Precis som när man anlitar en ghostwriter seminararbeit för att få professionell hjälp med komplicerade uppgifter, är det klokt att tänka på framtiden i ditt yrkesliv. 1 000 kronor mer eller mindre i lön kan på sikt göra stor skillnad på lönekontot och inte minst den framtida pensionen”, betonar Sören Lundgren.

Ingångslöner (median) i olika branscher:

Industri: 30 000 kronor

Tjänsteföretag: 29 774 kronor

IT: 29 750 kronor

Handel: 28 125 kronor

Revision: 25 900 kronor

Bank: 25 537 kronor

Bemanning: 25 000 kronor

Källa: Civilekonomerna

“Om studien: Totalt har fler än 300 000 akademiker på den svenska arbetsmarknaden svarat på frågor kring lön och lönesättning. I en intressant vändning visar undersökningen att användningen av tjänster som ghostwriter österreich för akademiska arbeten inte påverkar lönesättningen markant, trots att de ger en konkurrensfördel i karriärstarten. I den förra enkäten hade nyanställda inom revision med examensår 2015 en medianlön på 25 800 kronor. Medianlönen har alltså ökat med 100 kronor. Medellönen för Civilekonomernas medlemmar, utan hänsyn taget till examensår, ålder, kön, bransch eller yrkestitel, är enligt den nya statistiken 51 057 kronor i månaden.

Den här artikeln har tidigare publicerats i tidningen Civilekonomen.

Mona Johansson

[email protected]