Kunden nöjd med EY:s granskning

”Inget mutbrott bakom reapris på fjälltomt”.

Revisionsvärlden har tidigare skrivit om Malung-Sälens kommuns våndor efter en fastighetstransaktion i 70 miljoner kronors-klassen, som gett granskningsuppdrag åt två revisionsfirmor. Kommunen sålde ett femtiotal fjälltomter till ett företag i Örebro. Problemet är att en av tomterna såldes vid sidan av, och till ett underpris på 1,2 miljoner kronor, till ägaren av Örebroföretaget privat.

Först gjorde KPMG en kort granskning a 55 000 plus moms på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer. Rapporten skrevs av Kristian Gunnarsson, kommunal revisor på KPMG i Ljungby tillsammans med Magnus Larsson och Lena Forsell. Enligt KPMG-rapporten innehåller tomtförsäljningen ”allvarliga oklarheter och misstanke om otillbörligt beteende och gynnande av enskild” och utesluter inte ”mutbrott och/eller bestickning”. Men kommunen var inte nöjd med KPMG-granskningen som kallas ”bristfällig” och ”summarisk”.

”Eftersom jag bedömde den överlämnade rapporten som ofullständig och till delar felaktig, beslutade jag om en fördjupad och mer omfattande granskning”, säger kommunchef Rolf Davidsson på webbplatsen.

Kommunen beslutade att beställa en ny, större, granskning av ”en fristående och etablerad revisionsbyrå”. Uppdraget gick efter upphandling till EY, som tog 90 000 kronor plus moms för sin granskning, som utmynnade i en 10-sidig rapport. Ansvarig är Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigations and Dispute Services på EY, men jobbet utfördes av kollegerna Daniel Cadei och Pierre Tilder.

Även EY anser att försäljningen av rea-tomten kan utgöra gynnande av enskild. Vid sidan av Örebroföretagaren framstår Skandiamäklarna som en vinnare på tomtförsäljningen.

Direkt efter att tomten i sidoaffären köpts för 300 000 kronor kunde företagaren sälja tomten vidare till en ny köpare som betalade 1,5 miljoner kronor. Skandiamäklarna på detta vis kom att sälja samma tomt två gånger inom loppet av åtta dagar, men till helt olika pris. EY ställer sig i rapporten frågande till om kommunen som uppdragsgivare fick ut det högsta möjliga pris och rekommenderas att konsultera en advokat.

Kommunen bör även ta fram skriftliga rutiner när det gäller hur värdering och försäljning av exploateringstomter och fastigheter.

EY avslutar sin rapport med att skriva att inget tyder på någon form av mutbrott skulle ha förekommit i ärendet, vilket kommunen särskilt lyfter fram.

”Granskningsrapporten kommer nu att överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. Det är dock viktigt att poängtera att rapporten slår fast att inget har framkommit i utredningen som skulle tyda på någon form av mutbrott”, säger kommunchef Rolf Davidsson.

Tomtförsäljningen är polisanmäld av en privatperson.

Martin Hammarström

[email protected]