En granskning räcker inte

Malung-Sälens kommun sålde en fjälltomt 1,2 miljoner kronor för billigt, vilket enligt en KPMG-rapport luktar mutbrott eller bestickning. Men kommunen är inte nöjd med granskningen och ska beställa en ”fördjupad revision” – av en annan revisionsbyrå.

Malung-Sälens kommun sålde under våren 51 tomter för fjällstugor till Bleck Invest AB, med säte i Örebro. Priset var 76,5 miljoner kronor, eller cirka 1,5 miljoner kronor styck. Ytterligare en tomt i samma område såldes dock vid sidan av, för 300 000 kronor. Köpare var en privatperson – som också råkar vara ägare till Bleck Invest. Åtta dagar efter köpet sålde han samma tomt vidare för 1,5 miljoner och gjorde därmed en snabb vinst på 1,2 miljoner kronor. Efter tips från en kommuninvånare gav kommunens revisorer KPMG i uppdrag att granska om försäljningen gått rätt till. Revisionsvärlden har läst rapporten som är på två sidor och daterad den 2 juni. Den är undertecknad av Kristian Gunnarsson, certifierad kommunal revisor på KPMG i Ljungby som skriver att ärendet ”innehåller allvarliga oklarheter och misstanke om otillbörligt beteende och gynnande av enskild”. Han utesluter inte motbrott och/eller bestickning.

Skandalen har fått stor uppmärksamhet i kommunen och Dalarnas Tidning har på ledarplats krävt att saken polisanmäls, vilket även de förtroendevalda revisorerna föreslagit.

Kommunalrådet Kurt Podgorski (S), som undertecknade kontrakten om de sålda tomterna, förklarar det låga priset på den omkvistade tomten med att det krävdes diverse fyllnads- och markarbeten för att den skulle vara jämförbar med övriga tomter och hänvisar i övrigt till att ett fristående mäklarföretag skött försäljningen av tomterna.

Han tycker att saken måste utredas ytterligare.

”Kommunkansliet har efter att ha tagit emot rapporten beslutat att en fristående och etablerad revisionsbyrå ges i uppdrag att genomföra en fördjupad revision av sakfrågan. Denna får visa hur frågan därefter ska hanteras”, skriver kommunen på sin webbplats.

Rapporten från KPMG:s Kristian Gunnarsson räcker alltså inte, kommunen vill ha två granskningar.

”I det här fallet har vi känt det som bättre än en”, säger kommunalrådet till Dalarnas Tidning och motiverar extragranskningen med att han uppfattar en skillnad mellan KPMG och de förtroendevalda revisorerna i synen på om saken behöver polisanmälas. Han tycks inte vilja att kommunen skickar in en anmälan.

”Jag utesluter inte att det blir polisanmält ändå, det kan ju en privatperson göra. Jag har många sådana på halsen just nu”, säger Kurt Podgorski till Dalarnas Tidning.

Vilken byrå som får utföra den ” fördjupade revisionen” är inte klart.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]