KPMG värderar Lidds optioner

KPMG bistår med oberoende värdering av optionerna när forskningsbolaget LIDDS i Uppsala genomför ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter. Det framgår av en kallelse till extrastämma. Lidds aktie handlas på Nasdaq First North. Bolagets revisor är Andreas Brodström på Mazars.

Martin Hammarström

[email protected]