KPMG testar rundabordssamtal för skattekunder

KPMG har börjat samla kunder inom skatt till ”rundabordssamtal” på byråns kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, skriver tidningen Balans. En första omgång med rundabordssamtal hölls i december. Tanken är att kunder under samtalen ska kunna dela erfarenheter och ge varandra tips.
Redan i december hölls ett rundabordssamtal om den nya minimiskatten för storföretag som planeras från den 1 januari 2024.

”Det handlar om nya och komplicerade skatteregler. Det är den sortens branschgemensamma problem som lämpar sig väl för rundabordssamtal där företagen lär av varandra under vår ledning, säger Peter Nilsson, skatterådgivare på KPMG, till Balans.

Han leder samtalen tillsammans med Maria Barenfeld, skattespecialist inom svensk och internationell företagsbeskattning på KPMG.
Idén med rundabordssamtal uppges komma från KPMG i Danmark.

”Där har det fallit väl ut, vi ser ett stort intresse i Sverige och om intresset håller i sig fortsätter vi med rundabordssamtalen”, säger Peter Nilsson

Martin Hammarström

[email protected]