KPMG ökar 4 procent globalt

Europa sänke för nätverket.

 

Bill Thomas

KPMG omsatte 26,4 miljarder dollar globalt under räkenskapsåret som avslutades den 30 september. Det innebär en tillväxt på 3,8 procent, eller 4,8 procent i lokala valutor. Tillväxttakten har därmed mattats av då föregående räkenskapsår hade en tillväxt på 8 procent.

Den region med starkast tillväxt, som också är nätverkets minsta är Asien-Stillahavsregionen med en tillväxt på 8,1 procent. Sämst utveckling hade Europa, Mellanöstern och Afrika (EMA) med en intäktstillväxt på 4 procent.

KPMG-nätverket, med nya ordföranden Bill Thomas, hade vid räkenskapsårets utgång drygt 197 000 anställda, en ökning med cirka 37 000 anställda på ett år. Under samma tidsperiod ökade antalet partner till 10 147 från 9 843 året dessförinnan.

KPMG i Europa (EMA) ökade omsättningen något till 11,5 miljarder dollar (11,34). Ökningen var 4 procent i lokal valuta men bara 1,4 procent i dollar.

Omsättning, miljarder USD

Region

2016/2017

2015/2016

Ökning lokala valutor

Ökning i USD

Americas

10.48

10.02

4.4%

4.6%

Asia Pacific

4.42

4.06

8.1%

8.9%

EMA

11.50

11.34

4.0%

1.4%

Totalt

26.40

25.42

4.8%

3.9%

Källa: KPMG

Affärsområdet Audit ökade med 3 procent till 10 miljarder dollar (4,13), Advisory var upp 6 procent till 10,18 miljarder dollar. Lika snabbt växer skatterådgivningen upp 6 procent till 5,83 miljarder dollar.

KPMG är den minsta av de fyra stora revisionsjättarna. Deloitte omsatte globalt 38,8 miljarder dollar under det senaste räkenskapsåret, en ökning med 7 procent i lokal valuta. PwC omsatte 37,68 miljarder dollar, en ökning med 6,5 procent i lokal valuta. EY omsatte 31,4 miljarder dollar, en ökning med nästan 8 procent i lokal valuta och KPMG alltså 26,4 miljarder dollar som ökade med 4,8 procent i lokal valuta.

Värt att notera är att de tre största hade sin största intäktsandel från “Americas” (Nord- och Sydamerika) medan KMPG hade sin största andel i Europa, Mellanöstern och Afrika.

 

Finwire

[email protected]