KPMG lanserar egenutvecklad skattekalkyl

”Mångmiljoninvestering räknas hem på några månader”.

Anders Carls

Nya reglerna för skattemässiga ränteavdrag träder i kraft vid årsskiftet, men redan nu marknadsför KPMG en egenutvecklad skattekalkyl man kallar Korus – kör på latin.

”Korus automatiserar koncernutjämningsprocessen och genomför den på ett par sekunder. Vid en manuell hantering kan samma uträkning ta flera dagar, ibland till och med anses ogörlig”, skriver KPMG på sin webbplats.

Byrån marknadsför verktyget brett mot svenska koncerner många svenska dotterbolag. Inte minst fastighetsbranschen är en viktig målgrupp.

Jörgen Graner, skatterådgivare och partner på KPMG, uppger till nättidningen Realtid att utvecklingsarbetet av Korus, som gjorts tillsammans med en extern it-firma, har tagit cirka sex månader och kostat flera miljoner kronor. Kollegan Anders Carls, Senior Manager Tax som rekryterades från BDO i fjol, har varit projektledare.

”En stor del av äran ska gå till Anders Carls som tagit sig an uppgiften med stort engagemang. Det är hans intresse och begåvning som har möjliggjort projektet … vi har fått väldigt bra respons både från befintliga kunder och icke-kunder. Vi märker ett jättestort intresse så vi känner att vi har tänkt rätt när vi valde att utveckla verktyget”, säger Jörgen Graner till Realtid.

Han tror att mångmiljoninvesteringen kan räknas hem på bara några månader, men betonar samtidigt att projektet bara är ett första steg i ett mer digitalt skatteerbjudande.

”Korus är inte en vision utan finns och fungerar. Vi hjälper redan kunder inom det här området där Korus föreslår skattemässiga dispositioner för koncerner enligt såväl de befintliga som de kommande reglerna. Korus kan integreras i era befintliga system eller användas separat”, skriver KPMG på webbplatsen.

Martin Hammarström

[email protected]