KPMG bistår i bud

Skriver ”fairness opinion” när Midsona slukar hälsokostföretaget Bringwell.

På månadgen rusade First North-handlade Bringwell när Midsona lade bud på hälsokostföretaget.

Midsona erbjuder Bringwells ägare 1 kr/aktie eller egna aktier eller en kombination av de två. Bringwells fyra största ägare, med ett sammanlagt innehav om 74,3 procent av samtliga aktier och röster i Bringwell, har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Enligt ett pressmeddelande har KPMG har på uppdrag av Bringwell avgivit en så kallad fairness opinion enligt vilken det erbjudna vederlaget bedöms som finansiellt skäligt.

Bringwells aktie steg med cirka 30 procent efter budet.

Martin Hammarström

[email protected]