Kanonsiffror från PwC

Omsätter över 5 miljarder kronor. Starkaste resultatet sedan 2011.

PwC ökade omsättningen i Sverige med 6 procent till 5,3 miljarder kronor under det brutna räkenskapsår som slutade den 30 juni i år. Resultatet efter finansnetto landade på 580 Mkr, vilket är den starkaste siffran sedan 2011. Allra bäst går Advisorydelen, som ökade med 16 procent.

”Det är bra tillväxt i rådgivning generellt. Det är delvis drivet av transaktioner, men även av att vi hjälper många kunder med större förändringsprojekt. Det kan också handla om att hjälpa till med att ställa om våra kunders erbjudande till sina kunder och göra det mer digitalt. Här har vi god nytta av de senaste årens förvärv, exempelvis Ekelöw (informationssäkerhet) och Pond (digitalisering och varumärkesfrågor)”, säger Johan Rippe, vice vd och ansvarig för marknadsfrågor på PwC.

Vd Peter Nyllinge skriver i årsredovisningen att många kunder ”tyvärr bara får nytta av tjänsterna inom ett kompetensområde”. Är det extra fokus på ”cross sales” nu – att bredda erbjudandet mot kund?

”Vi har ett kundperspektiv. Vad som gör PwC unikt är att vi tack var våra många olika kompetenser kan hjälpa kunden med helheten. Till skillnad från många andra kan vi hjälpa till genom hela projektet – från strategi till genomförande – men det gäller att visa det för alla kunder”, säger Johan Rippe.

Inom det största affärsområdet Assurance (revision och revisionsnära rådgivning) ökade försäljningen med 5 procent till 2,6 miljarder kronor. Business Services (redovisning och löneadministration) starka utveckling fortsätter och torde nu vara uppe i miljardomsättning. Affärsområdet omsatte 936 Mkr under 2016-2017. Enligt Johan Rippe är den underliggande tillväxten inom Business Services 10 procent. Hela 95 procent av de löpande redovisningsuppdragen uppges ha varit digitaliserade vid halvårsskiftet. Trots den snabba digitaliseringen gör tillväxten att personalbehovet är intakt inom redovisning och lön. Antalet anställda inom Business Services ökade marginellt till 1036 personer under verksamhetsåret.

Johan Rippe

Inom affärsområdet skatt redovisas en tillväxt på 7 procent, vilket torde vara i linje med marknaden.

”Under det senaste året har vi bland annat mött en ökad efterfrågan inom skatteprocesser, skatterevision och transaktionsrelaterade tjänster”, skriver PwC i årsredovisningen.

Vid räkenskapsåret utgång hade PwC 3707 anställda i Sverige, upp 3 procent på ett år. Andelen kvinnor är 59 procent och personalomsättningen ökade med en procentenhet till 18 procent.

”Det är en hög men hanterbar siffra”, sa vd Peter Nyllinge i en intervju i Revisionsvärlden i maj. Under räkenskapsåret delade 242 PwC-partners på 435,6 Mkr – utdelning från vinsten för räkenskapsåret 2015-2016. Snittutdelningen per delägare redovisas till 1,96 Mkr, vilket kan jämföras med 1,48 Mkr året dessförinnan. Utdelningen för innevarande räkenskapsår borde kunna bli över 2 Mkr/partner om byrån ångar på som hittills. PwC har av likviditetsskäl utdelning två gånger per år. En första utdelningen om 174 Mkr i oktober kommer troligen att följas av en andra i december, men hur stor den blir är ännu inte klart.

 

Martin Hammarström

[email protected]