”Jurister och revisorer talar olika språk”

HQ- och Kraft & Kultur-domarna fortsätter att väcka debatt.

Adam Diamant

Två uppmärksammade skadeståndsmål – Kraft & Kultur och HQ – stod i centrum för en paneldiskussion som arrangerades förra veckan i Stockholm av advokatbyrån Hamilton. Nättidningen Realtid var på plats.

I båda målen riktades stämdes revisionsbyråer på skadestånd miljardklassen, i Kraft & Kultur-målet mot Grant Thornton och i KPMG-målet mot KPMG. I båda målen prickades revisorerna först av Revisorsinspektionen, RI, samtidigt som de som sedan försökt få skadestånd inte vunnit någon framgång i domstol.

”… vi har två situationer där Revisorsinspektionen har sagt en sak och tingsrätten en annan, vilket har väckt en del frågor i branschen”, sa Johannes Ericson, avgående MP på Hamilton och den som ledde gårdagens seminarium, rapporterar Realtid.

En aspekt är att RI och tingsrätten i grunden granskar olika saker. RI prövar om revisorn följt god revisionssed men tar inte ställningen till de materiella effekterna av eventuella snedsteg, medan tingsrätten måste beakta effekterna av en felaktig revision.

Adam Diamant, tidigare chefsjurist på RI anser dessutom att jurister och revisorer talar olika språk.

Sara Ribbeklint

”Disciplinärendet mot HQ:s revisor var ett principbaserat beslut som uppenbarligen är svårt att konvertera till ett rättsligt beslut”, säger Adam Diamant till Realtid.

Medan den muntliga presentationen är viktig i domstolsförhandlingar prövas RI:s disciplinärenden genom skriftväxling. Det innebär att revisorn i domstol kan argumentera övertygande även i fall där det kanske saknas dokumentation.

Sara Ribbeklint, skadejurist på Länsförsäkringar, vill inte dra alltför stora växlar på utgången i just dessa mål.

”Det här är två extremdomar i extremärenden med extrema förutsättningar”, säger hon till Realtid.

Martin Hammarström

[email protected]