Investmentbolag för tvister skalar upp verksamheten

Vill bli ”ledande i Norden” inom tvistelösningsfinansiering.

Thony Lindström Härdin

Brofund Equity och Feldthusen Invest blir nya delägare i Litigium Capital, som skalar upp verksamheten med målet att bli ”ledande i Norden” inom tvistelösningsfinansiering.

Litigium Capitals affärsmodell bygger på att finansiera tredje parts rättegångskostnader för att driva en tvist, i utbyte mot en andel av pengarna vid framgångsrik talan eller förlikning. Om tvisten inte når framgång behöver kunden inte betala tillbaka det finansierade beloppet.

Nu gör Litigium en nyemission riktad till Brofund Equity och Feldthusen Invest.

”Storlek på investeringen är 25 miljoner kronor men vi har en gemensam ambition tillsammans med våra investerare att det ska bli större i takt med att marknaden växer och tvistfinansiering blir en naturlig finansieringsform för alla som hamnar i en tvist”, skriver Litigium Capitals vd Thony Lindström Härdin, till Revisionsvärlden.

”Vårt mål är att bli ledande inom tvistelösningsfinansiering i Norden och våra nya delägare är ett viktigt steg mot att nå detta. Vi kommer nu intensifiera vårt arbete mot såväl advokatbyråer som företag och andra intressenter för att identifiera fler investeringsmöjligheter”, skriver bolaget.

Bakom Brofund Equity står Johan och Mikael Karlssons och entreprenören Christian Thiel kontrollerar Feldthusen Invest. Tvistelösningsfinansiering, mer känt under den engelska termen litigation funding, är en etablerad företeelse i bland annat den anglosaxiska världen, men ör inte så stort i Sverige.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *