Inget åtal mot jagande revisorer

Åklagaren: ”Jag kan inte förvänta mig en fällande dom”.

 

Henvålen, Härjedalen, där jakten ägde rum.

Det blir inget åtal för de två PwC-revisorer jagade med SCA i samband med ett seminarium i Härjedalen. Kammaråklagare Thomas Forsberg lägger ned förundersökningen mot de båda revisorerna och mot en rad näringslivsprofiler. Utsikterna att få dem fällda är små och det eventuella brottet är ringa, resonerar åklagaren.

”Kammarrätten har funnit att revisorernas agerande bryter mot det regelverk de har att följa. Enligt min bedömning är dock agerandet, såvitt jag kan bevisa, inte otillbörligt i sådan grad att det bryter mot bestämmelserna om mutbrott. Därför anser jag inte att jag kan förvänta mig en fällande dom. Dessutom anser jag att, om förfarandet skulle träffas av bestämmelserna om mutbrott, att det avser ett brott som inte kan förväntas leda till en strängare påföljd än böter. Då är det faktum att de tilldelats varning en omständighet som talar för att man inte också ska väcka åtal för gärningarna”, säger Thomas Forsberg i ett pressmeddelande.

Revisorerna varnades av Revisorsinspektionen för sitt deltagande i SCA-jakten. Varningarna har sedan fastställts av både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Martin Hammarström

[email protected]