HR-direktören: “Deloitte har en väldigt affärsdriven kultur”

Sofia Bley Claesson. Foto: Sigrid Malmgren

I dagarna blev försäljningen av Deloittes redovisningsdel till Accountor klar. Trots att byråerna arbetar i samma redovisningsprogram innebär fusionen förändringar på flera plan, inte minst när antalet Accountorkontor mer än fördubblas. Revisionsvärlden har intervjuat Sofia Bley Claesson, HR-direktör på Accountor, som förklarar hur fusionen har påverkat personalen på företagen. 

Hur skiljer sig förvärvet av Deloittes redovisningsdel från tidigare förvärv Accountor har gjort?

“Varje förvärv är unikt och viktigt. Den stora skillnaden är förstås volymen då detta ökar vår personalstyrka med 125 nya kollegor på hela 12 orter varav vi endast överlappar på 1 ort. Vi ökar således vår geografiska närvaro på hela 11 orter och stärker vår närvaro i framför allt norra Sverige, där vi tidigare saknat kontor norr om Gävle. Även i södra Sverige ökar vi med flera kontor. 

Det här ställer så klart stora krav vid själva övergången då det från en dag till en annan är väldigt många personer som skall komma i gång så sömlöst som möjligt. För att underlätta detta har vi säkrat upp med mer resurser än tidigare vad gäller våra interna supportfunktioner som IT och HR. Vi har även jobbat med ambassadörer vilket innebär att Accountor-anställda varit närvarande på de olika orterna runt om i landet för att hjälpa våra nya kollegor att komma igång under de första dagarna”, säger Sofia Bley Cleasson.

Vilka program har Deloitte arbetat i tidigare? Kommer de att gå över till Accountors

Här finns Accountor efter affären

 redovisningsprogram nu?

“Vi använder i stort sett samma redovisningsprogram.”

Uppfattar du att Deloitte-gruppen har haft en stark företagskultur? Vilken företagskultur hoppas ni kunna bygga tillsammans?

“Deloitte har en väldigt affärsdriven kultur med ett mycket bra kundfokus. Detta tar våra nya medarbetare med sig. Sedan har det i Deloitte av naturliga skäl varit mycket fokus på Revison eftersom det är deras största affärsområde. Det blir annorlunda nu då våra medarbetare kommer in i Accountor där Lön- och redovisningstjänster är kärnområdet och allt vi fokuserar på är att utveckla just detta. Annat som Accountor kan bidra med är en vänlig företagskultur och kortare beslutsvägar givet att vi är ett mindre bolag än Deloitte.

När våra nya kollegor hunnit bli lite varmare i kläderna kommer vi att dra igång ett kulturinitiativ där vi tillsammans definierar hur vår kultur är idag, vad vi vill utveckla och hur vi tar oss dit. Alla nya och gamla ledare kommer att få en viktig roll i detta initiativ.”

Hur stort blir Accountors kontor i Östersund jämfört med övriga kontor i Sverige?

“Östersund kommer att bli vårt näst största kontor med drygt 60 medarbetare inom såväl Redovisning som Lön.”

Hur har affären tagit emot bland de anställda på Deloitte och Accountor? Är det någon som har sagt upp sig sedan planen på försäljningen blev offentlig?

“Affären har landat positivt. Vi har ägnat mycket tid åt kommunikation i lite olika kanaler och även på plats på kontoren. Vi är väldigt glada över att en överväldigande majoritet valt att följa med.”

Vilken roll kommer Deloitte-delägaren Markus Jonsson att ha på Accountor?

“Markus Jonsson kommer fortsättningsvis att ha det övergripande ansvaret för all medarbetare från Deloitte. Han gör ett fantastiskt jobb med sin kombination av känsla för både affärer och människor och vi är väldigt glada över att han ville fortsätta resan med oss.”

Klara Järgenstedt

[email protected]