Het debatt i sociala medier efter nätverkens Rysslandsbeslut

EY:s inlägg på Linkedin engagerar många.

Alla fyra stora revisionsbyråer har beslutat att bryta med sina ryska medlemsbyråer. Att döma av reaktioner på sociala forum har besluten landat väl internt, i alla fall i västvärlden. Revisionsvärlden har lagt tre timmar på att läsa kommentarer på karriärnätverket Linkedin, så att du slipper.

Deloittes globala chef Punit Renjen har över 11 000 ”tummen upp” efter sitt inlägg om brytningen med Ryssland, men ett litet antal kollegor ifrågasätter nätverkets beslut. En SAP-expert på Deloitte i Tyskland skriver:

“Disconnecting from those markets (Ryssland och Belrarus, RV:s anmärkning) does not help Ukraine, but it does drive a wedge between us and Russian culture again which reminds me of the past cold war”.

Tysken skriver även att han har många vänner i Ukraina som han har kontakt med dagligen.

En Deloittekonsult med indiskt påbrå, verksam i London skriver:

”This is not a good decision. Not only Deloitte, other companies who took such decisions are setting a dangerous precedent. The impact of such decision will affect Russian people not Russian Government”.

PwC-chefen Bob Moritz har 5700 tummen upp efter sitt inlägg om att bryta med Ryssland. En kollega i Nederländerna är missnöjd.

“This decision is against Care and Work together values of PwC. I think the truth is that sanctions made it unprofitable for PwC to keep the business, since most of the clients are about to go bankrupt”.

EY har 17 000 ”tummen upp” under inlägget om att bryta banden till den ryska medlemsbyrån. Bland dem som har en avvikande åsikt märks en revisionsmedarbetare i Sri Lanka.
“Russian employees of EY don’t have anything to do with this war. Please review this decision”, skriver han.

Andra har genomskådat att revisionsnätverkens brott med de ryska medlemsbyråerna inte behöver påverka uppdragen.

“Reading this statement, is EY going to continue to work in Russia and with Russian entities as long as they are not SDN’s or government owned?”, frågar en nätverkskollega i USA.

En annan EY-konsult i USA, som har rysk bakgrund, är övertygad om att brytningen mest är kosmetisk. Han har lagt ut ett foto av vad som påstås vara ett läckt internmeddelande från den nyligen uteslutna EY-byrån i Ryssland. Där bedyrar byrån att de kommer att fortsätta kunna använda EY:s program och kunskapsbibliotek.

“EY Global reassured that it will cooperate and provide guidance and will keep knowledge exchange as well as it will provide opportunities for joint trainings and internships”, är det interna ryska budskapet, enligt ryss-amerikanen.

Hos samtliga storbyråer gäller att snabba reaktioner som ”tummen upp” och hjärtan ofta kommer från personer inom nätverket, medan kommentarerna i text lika ofta är skriva av folk utifrån.
KPMG har 13 000 tummar och 500 kommentarer under sitt inlägg om att bryta med Ryssland och Belarus. En tidigare KPMG-partner och chef för KPMG i Georgien och Armenien (numera oberoende konsult) stödjer KPMG-beslutet och försöker bringa ordning i en ibland urspårad diskussion.

“What this means is that the 4500 employees will no longer be working for a KPMG member firm but will still have their jobs and clients to serve. When the war is over and Putin gone they can rejoin the KPMG network”, skriver den tidigare KPMG-delägaren.

Foto på vad som påstås vara ett internmeddelande från ryska tidigare EY-byrån.

Revisionsvärlden har utan framgång kontaktat EY, KPMG och PwC med frågor om vad brytningen med Ryssland egentligen betyder. 

Martin Hammarström

[email protected]