Hemliga timpriser skyddas av domstol

Kammarrätten: ”Utlämning av prisuppgifterna kan antas skada Advokatfirman Vinge”.

Maria-Pia Hope

Advokatbyrån Vinge hade ett avtal med E-hälsomyndigheten, där timpriser för byråns olika kompetensnivåer framgår av en bilaga. När en privatperson begärde ut prislistan som allmän handling nekade E-hälsomyndigheten och hänvisade till den bestämmelse om sekretess som kan tillämpas för att skydda enskilda affärs- eller driftsförhållanden. Det skriver Dagens Juridik.

Grundregeln för myndigheters inkomna handlingar är att de ska lämnas ut men sekretess kan gälla när någon ”har trätt i affärsförbindelse med en myndighet”.

Vinge, med vd Maria-Pia Hope, ansåg att byrån skulle komma att lida skada om firmans konkurrenter fick kännedom om deras priser, och i sin samlade bedömning kom E-hälsomyndigheten fram till att uppgifterna om Vinges timpriser skulle vara hemliga. Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm som i en färsk dom skyddar den hemliga prislistan.

”Kammarrätten konstaterar att de aktuella prisuppgifterna utgör en sådan uppgift om enskilds affärs- eller driftsförhållanden som-avses i 25 kap. 17 b § OSL. Domstolen anser vidare att utlämning av prisuppgifterna kan antas skada Advokatfirman Vinge”, skriver Kammarrätten i domen enligt Dagens Juridik. Revisionsvärlden har varit i kontakt med flera större revisionsbyråer.  Dessa verkar i allmänhet inte räkna med att timpriser i offentlig upphandling ska hållas hemliga.

Martin Hammarström

[email protected]