”Handelsstudenterna ska drömma om att bli redovisningskonsult”

Årets auktoriserade redovisningskonsult vill vara spindeln i kundernas nät.

I mitten Erik Larsson.

Årets Srf auktoriserade redovisningskonsult Erik Larsson driver byrå i Göteborg, läste ekonomi bland annat på Handelshögskolan i samma stad och inledde karriären inom revision på PwC. Ganska snart växlade han dock över till redovisning och köpte för sex år sedan in sig i en mindre redovisningsbyrå som grundats av Per Sandén. Kompanjonerna bytte för sex år sedan namn på byrån till 8082, efter deras egna födelseår.

”Jag brinner mycket för att lyfta fram redovisningskonsultens viktiga roll och vill gärna att handelsstudenterna ska drömma om att bli redovisningskonsult, snarare än revisor som jag själv ville bli. Om man inser kraften att jobba med den löpande redovisningen, och utifrån den utveckla affären med kunden, är redovisningsbranschen helt rätt. Jag strävar efter att vara spindeln i nätet. Kunden ska ringa mig inför viktiga beslut – nästan oavsett vad det gäller”, säger Erik Larsson.

Han pekar på att programvaruföretag och olika tjänsteleverantörer numera har förstått att småföretag lyssnar på och litar på sin redovisningskonsult, och därför marknadsför sig väldigt hårt gentemot byråerna.

”Men själva inser vi inte alltid hur viktiga vi är”, säger Erik Larsson.

8082 har idag 10 medarbetare.

”Vi har vuxit framför allt de senaste två-tre åren. Vi kämpade hårt i början för att hitta rätt personal. När vi väl gjorde det har det gått väldigt fort framåt.”

Har ni haft samma affärsmodell och koncept hela tiden?

”Många tankar är intakta sedan start. Vi strävar efter kvalitet och söker kunder som vill ha värde från sin redovisningsbyrå. Vi vill också ha en personlig och engagerad relation till kunden.”

Har ni någon särskild inriktning när det gäller kunder?

”Vi samarbetar med ett konsultnätverk, och har därigenom kommit i kontakt med många egenföretagare. Sedan gillar vi att jobba med restauranger. Restaurangmänniskor är ofta lättsamma att arbeta med. Restaurang är en eftersatt bransch där det fortfarande arbetas mycket med papper. Där finns mycket att göra.”

Ni verkar vara mycket för att digitalisera och effektivisera kundens administrativa flöden, men ni slår samtidigt vakt om kundkontakt och rådgivning. Är det svårt att kombinera detta?

”En del rådgivning får kunden på köpet. Vi vill leverera en bra tjänst, i den ingår att vi följer och kommenterar kundens verksamhet. Av vår omsättning är ungefär hälften löpande redovisning, andra hälften bokslut och olika typer av rådgivning”

Hur tar ni betalt av kunderna?

”Vi har vissa fastprisprodukter, även om det mesta ännu så länge är löpande. Vi diskuterar prissättning väldigt mycket internt.”

Du verkar i storstaden Göteborg. Är det svårare att få den nära kundrelationen på en större ort?

”Nej, det är nog mer kopplat till personen. Man måste vara social för att lyckas. Redovisning är ett serviceyrke. Dessutom har vi redovisningskonsulter levt i skuggan av revisorerna i många herrans år. Nu är det på väg att ändras”.

Se separat artikel om fler Srf-priser.

Transparens: Revisionsvärldens chefredaktör sitter i den oberoende juryn som utser vinnarna av de tre Srf-priserna.

Redaktionen

[email protected]