Håller EY:s optionskalkyl?

Fick nya Ericssonchefen köpa för billigt?

bo%cc%88rje-ekholm_ansikte
Börje Ekholm

När Börje Ekholm utsågs till vd för Ericsson i oktober meddelade bolagets huvudägare, Industrivärden och Investor, att de ställer ut två miljoner köpoptioner, en miljon vardera, med lösenpris på 80 kronor om sju år till den nya vd:n.

Enligt Dagens Industri, DI, har EY anlitats för att som oberoende part sätta ett rimlig pris på optionerna. EY landade i att de bör kosta 49 öre styck. Men enligt andra beräkningar som Dagens Industri tagit del av går det att motivera att optionerna som Börje Ekholm köpte borde ha kostat uppemot 3 kronor, vissa hävdar till och med över 3 kronor.
Om priset varit för lågt har Ekholm gjort ett klipp och Investor och Industrivärden kan sägas ha gett bort aktieägarnas pengar. I så fall bör Börje Ekholm beskattas extra. Enligt vad DI erfar kommer Skatteverket sannolikt att granska optionsaffären.

Värdet på optioner enligt Black & Scholes-modellen varierar kraftigt beroende på vilken volatilitet och ränta som används, särskilt när det handlar om optioner med lång löptid.

“Optionspriset bygger såväl vad avser volatilitet som ränta med mera på marknadsmässiga antaganden”, säger Sverker Sivall, informationsdirektör på Industrivärden till DI.
Han påpekar att en viktig parameter för utformningen av optionsavtalet och prissättningen av optionerna har varit en önskan att göra optionerna neutrala för lämnade utdelningar under löptiden. Om utdelningarna avviker från det värderingen baseras på kommer en korrigering av lösenpriset att ske.

Martin Hammarström

[email protected]