Grant Thornton sätter press

Går till Kronofogden för att få betalt av it-bjässen HTL.

Indiska it-konsultjätten HTL jagas just nu av svenska underleverantörer. Ett av bolagen som gått till Kronofogden för att driva in sina fordringar är Grant Thornton som har minst två obetalda fakturor till HTL:s svenska bolag. Enligt Kronofogden har Grant Thornton två ärenden om betalningsföreläggande om totalt 113 750 kronor gentemot det indiska bolaget. Revisionsvärlden har inte lyckats få fram vilken typ av uppdrag det rör sig om.

Grant Thorntons informationschef Lisbeth Larsson vill inte kommentera saken.

”Vi kan tyvärr aldrig uttala oss om våra kunder när det gäller den här typen av frågor eftersom alla medarbetare på ett revisionsföretag omfattas av lagstadgad tystnadsplikt”, skriver Grant Thorntons informationschef Lisbeth Larsson till Revisionsvärlden.

HTL är i Sverige mest känt för att man köpte loss stora delar av Volvo IT från börsnoterade AB Volvo i februari förra året. Efter prestigeförvärvet har svenska HLT dock hamnat i blåsväder. Det indiska bolaget har haft konflikter med de anställda och även tappat stora kontrakt. Vidare har det förekommit problem med betalningarna och bolaget har även brutit mot bokföringslagen, enligt Dagens Industri.

Grant Thornton är inte ensamt om att kräva pengar. HTL har ett 40-tal betalningsföreläggandena hos Kronofogden. Problemet som bolaget har haft med formalia tas också upp i revisionsberättelsen.

“Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter inte betalats i tid”, skriver revisorn Per Hedström vid EY, enligt Dagens Industri.

Hedström påpekar också att HTL skapar juridiska problem när redovisningen hanterats av ett koncernbolag i Indien.

“Detta har inneburit att dokument innehållande verifikationer inte endast tillfälligt förvarats utomlands. Förfarandet är i strid med bokföringslagen”, skriver Hedström enligt tidningen.

Martin Hammarström

[email protected]