Grant Thornton granskar QV Invests böcker

Rekonstruktören av QV Invest har gett Grant Thornton ett uppdrag att utreda QV Invests bokföring. Detta för att ta reda på hur de medel som lånats ut till QV Svensk hälsa AB har använts. Det framgår av en artikel på nyhetssajten Realtid.

Grant Thornton ska i ett tidigt skede konstaterat att pengar lånats ut till bolag som sannolikt är närstående till QV Invest. Låntagarna har sedan till stor del reglerat lånen genom betalning av aktier i diverse bolag. Detta enligt domstolsprotokoll som sajten har tagit del av.

Rekonstruktören vill ta reda på om lånen är olagliga och om satta värden på erhållna aktier är korrekta. Han inväntar nu Grant Thorntons granskningsrapport innan han kan ta ställning till huruvida ett ackord skulle vara väsentligt mer fördelaktigt för borgenärerna än utfallet vid en konkurs.

QV har begärt att få rekonstruktionen förlängd i tre månader fram till december.

Företaget uppger till Realtid att de bedömer att de kommer att kunna betala förpliktelser som uppkommer i förskott eller kontant under dessa tre månader.

 

 

 

Finwire

[email protected]