Grant Thornton flyttar i Jönköping

Kontorschefens vision: ”40 medarbetare lagom till nästa år”.

Utsikt från Werket. Illustrationsbild Castellum.

Grant Thornton flyttar kontoret i Jönköping från Östra Storgatan till Werket, ett kontorskomplex som uppfördes för myndigheter och som nu byggs om grundligt. Det nya kontoret ligger nära högskolan, vilket kontorschefen Anna Lexell ser som en möjlighet.

”Vi vill anställa både inom revision, redovisning och skatt och ser gärna framtida kollegor från vår nya granne, högskolan här i Jönköping. Men dörren står givetvis också öppen för mer seniora och erfarna medarbetare som vill ansluta till vårt gäng”, säger Anna Lexell.

Grant Thornton får tillgång till lokalerna den 1 december i år och räknar med att flytta under december månad. Kontoret har idag strax över 30 medarbetare idag men Lexells vision är att ha 40 medarbetare ”lagom till nästa år”.

När Grant Thornton flyttade kontoret i Stockholm från Sveavägen till Kungsgatan kunde byrån mer än halvera kontorsytan. I Göteborg skär man bort 25 procent i en flytt och i Jönköping handlar det om en halvering av ytan. Enligt Fastighetsnytt hyr Grant Thornton idag 1 250 kvadratmeter på Östra Storgatan. De nya lokalerna är på endast 650 kvadratmeter, men är annorlunda planerade och ska därför rymma fler.

Anna Lexell

Werket ligger intill Munksjön i Jönköpings västra centrum och ska stå helt färdigt 2025. Komplexet bygger på de lokaler som tidigare hette “Statliga verken”. De uppfördes 1975 efter att flera myndigheter utlokaliserades från Stockholm till Jönköping.

”Jönköping växer som stad och region och vi märker också en ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi har många kunder inom fastighetsutveckling, konsultbolag men också tillverkande industri och vi ser att marknaden här växer och så även våra marknadsandelar. När vi bestämde oss för att flytta landade vi i att Werket kommer passa oss perfekt. Där får vi möjlighet att skapa en ny hållbar mötesplats för såväl medarbetare som kunder”, säger Anna Lexell.

Texten är uppdaterad med info om tillträde och kontorsytor.

Martin Hammarström

[email protected]