Fortnox växer med 30 procent organiskt

Affärssystemtillverkaren Fortnox redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Omsättningen steg med 34 procent till 357 miljoner kronor (Q4 ett år tidigare var 267 Mkr). Den organiska försäljningstillväxten var hela 30,0 procent.

“Intäkterna har stigit till följd av en ökad omsättning per befintlig kund, nya kunder och produkter samt en vidareutveckling av befintliga produkter”, skriver Fortnox.

Rörelseresultatet blev 126,1 miljoner kronor (82,9). Rörelsemarginalen ökade till 35,3 procent (31,1 ett år tidigare).

Resultatet efter skatt blev 94,0 miljoner kronor (61,5), och per aktie 0,15 kronor (0,10).

Under kvartalet ökade antalet kunder med 14 000 till 480 000.

Martin Hammarström

[email protected]