Fortnox växer snabbt organiskt

Affärssystembolaget Fortnox redovisar en rejäl ökning av intäkter och resultat i andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Nettoomsättningen steg 33,8 procent till 307,8 miljoner kronor (230,1). Den organiska tillväxten var hela 28,4 procent. Förvärv stod för 5,4 procentenheter av ökningen.

Rörelseresultatet blev 103,3 miljoner kronor (70,2), med en rörelsemarginal på 33,6 procent (30,5). Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 39,1 procent.

Resultatet efter skatt blev 74,4 miljoner kronor (54,3), en ökning med 37,0 procent mot föregående år.

Under det andra kvartalet släppte Fortnox tjänsten ”Byråinsikter” som ska ge ”automatiserade insikter om avvikelser” till redovisningskonsulten.

”Det underlättar för redovisningsbyråerna att ge råd och stöd utifrån sin professionella kompetens till kunden. Med nya funktionen Privatpersoner inom Bokslut & Skatt kan redovisningsbyråer nu hjälpa privatpersoner med bland annat inkomstdeklaration.

”Vi fortsätter att växa tillsammans med andra och det har varit särskilt tydligt under årets andra kvartal. Genom vår företagsplattform kan vi erbjuda produkter och lösningar skapade av vår egen innovationskraft, men också av andras”, kommenterar vd Tommy Eklund i delårsrapporten.

Martin Hammarström

[email protected]