Fortnox ökar omsättningen med 33 procent

Omsättningen steg med 32,6 procent till 370 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 32 procent (24 procent för motsvarande period i fjol). Det visar programvarubolaget Fortnox rapport för årets första kvartal.

“Även om samtliga affärsområden bidrog till omsättningstillväxten, vill jag passa på att lyfta fram Pengar. Affärsområdet rapporterade en intäktsökning på 48 procent, främst driven av den utlåningsbaserade verksamheten som växte med 51 procent, och nådde även break even i kvartalet”, säger vd Tommy Eklund i en kommentar.
ARR (Annual Recurring Revenue eller årligen återkommande intäkter) uppgick till 1 103 miljoner kronor (737).

Rörelseresultatet blev 140 miljoner kronor (89,6), med en rörelsemarginal på 37,8 procent (32,1).

Resultatet efter skatt blev 106 miljoner kronor (66,6), en ökning med 59,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (0,11), vilket innebär en ökning med 54,5 procent mot föregående år.

Martin Hammarström

[email protected]