Fortnox bokslutsmodul klar

I dag integreras Agoy i Fortnox programsvit.

Carl-Magnus Falk

Från och med den 1 september 2021, finns modulen Bokslut & Skatt integrerad i redovisningsprogrammet Fortnox. Modulen bygger på bokslutsprogrammet Agoy, som i våras fick Fortnox som huvudägare. Nu är integrationsarbetet klart Fortnox Bokslut & Skatt och kan köpas direkt i Fortnox-miljön.

Agoy Bokslut & Skatt lämnar samtidigt beta-läget och släpper i dag sin första färdiga, skarpa version. Agoy Bokslut & Skatt fortsätter parallellt som fristående program och kan även i fortsättningen användas tillsammans med alla redovisningsprogram på den svenska marknaden. Agoy Bokslut & Skatt och Fortnox Bokslut & Skatt är alltså bara två olika namn på nästan exakt samma program.

”Jag är själv auktoriserad revisor och såg att det finns en lucka i de etablerade programmen, framförallt vad gäller funktionalitet för en översiktlig periodavstämning av räkenskaperna”, kommenterar Agoys grundare Carl-Magnus Falk som även driver Falköga Revision & Redovisning i Stockholm och Växjö.

Han hoppas att Agoy ska ersätta ”hemmasnickrade Excel-ark och speciallösningar som varje byrå tidigare har fått skapa själva”. Med Agoy är tanken att arbetskedjan ska vara digital, ända fram till färdiga filer som kan lämnas in till Skatteverket och Bolagsverket.

”Agoys vision är att utrota allt onödigt krångel och i dag tar vi ett stort kliv närmare det målet”, säger Carl-Magnus Falk.

Det senaste halvåret har fokus legat på att skapa integrationen med Fortnox.

”Nu kommer vi att kunna ägna mer kraft åt att få Agoy att bli riktigt attraktivt även för användare av andra redovisningsprogram. De har visserligen alltid kunnat använda Agoy genom att importera SIE-filer som de exporterat från sina redovisningsprogram, men snart finns möjlighet till direktintegration med Visma eEkonomi. Det kommer att förenkla arbetet ytterligare för den gruppen av användare”, säger Carl-Magnus Falk.

Agoys målgrupp är i första hand revisions- och redovisningsbyråer, men under hösten 2021 tillkommer flera funktioner som Carl-Magnus Falk hoppas ska göra Agoy attraktivt även för ekonomiavdelningar på företag.

”Genom Agoy får de ett verktyg för bättre överblick, kan snabbt göra periodbokslut , smidigt skapa regelbundna rapporter till ledning och styrelse, och mycket mer”, säger Carl-Magnus Falk.

Martin Hammarström

[email protected]