Första förvärvet avskräcker inte

Kristoffer Nordström och Filip Måbring, Ekonomieffekt.

Filip Måbring grundade redovisningsbyrån Ekonomieffekt i Sjöbo redan 2015 och år 2017 slog han ihop sin verksamhet med Kristoffer Nordström, som drev en liknande redovisningsverksamhet som enskild firma.

”Vi satt vägg i vägg på samma fastighet. Vi tänkte att det skulle vara roligare att jobba ihop, så vi slog helt enkelt ut väggen mellan våra rum”, säger Kristoffer Nordström.

Ett par år senare anställde duon sin första medarbetare och 2022 gjorde byrån ett förvärv.

”Vi köpte Sövdeborgs redovisning och tog över all personal och kunder, utom ägaren som gick i pension. Det innebar att vi nästan trefaldigade vår omsättning, från 2,2 Mkr till 7 Mkr”, säger Filip Måbring.

Kunde ni behålla kunderna?

”Ja, det har gått väldigt bra. Nästan alla kunder är kvar och även personalen. Det var en stor omställning för bägge parter, men vi har byggt en ny, gemensam företagskultur”, säger Filip Måbring, som räknar med att omsätta cirka 7,5 Mkr under 2023.

Kan ni tänka er att göra fler förvärv?

”Ja, vi har i alla fall inte blivit avskräckta av det första. Men vi vill även växa organiskt.”

Hur är företagsklimatet i Sjöbo?

”Det är gott, många av våra kunder är hantverkare och olika typer av konsulter.”

Vilka andra byråer finns i Sjöbo?

”Ludvig & Co och vi är de två största. Vi är sju medarbetare, de är några fler”, säger Kristoffer Nordström.

Upplever ni någon prispress inom redovisning?

”Egentligen inte. Vi arbetar både med fasta och rörliga priser, men oavsett vilket är vi tydliga med att priserna justeras varje år utifrån index och inflation. Det är få som klagar på att priserna höjs.”

Är det svårt att hitta personal i Sjöbo?

”De vi rekryterat har varit praktikanter hos oss, antingen från yrkeshögskola eller högskola. Hittills har det gått bra”, säger Kristoffer Nordström.

Intervjun gjordes på nätverksträffen Byrålunch Malmö, där Ekonomieffekt tilldelades utmärkelsen Årets tillväxtbyrå i Skåne. Priset delas ut för sjätte året i följd – länsvis över hela landet. Det går till redovisnings- eller revisionsbyråer som ökat omsättningen minst tre år i följd, drivs som aktiebolag och omsätter minst 3 Mkr. Snabbast tillväxt i länet vinner. Priset är instiftat av Revisionsvärlden och delas i år ut tillsammans med det växande byrånätverket LR Revision & Redovisning.

Martin Hammarström

[email protected]