Företag vill ge visselblåsare ökat skydd

Institutet Mot Mutor: ”Personer som larmat har råkat illa ut”.

Natali Phalén

Institutet Mot Mutor, IMM, har frågat 38 svenska företag hur de hanterar visselblåsare. Hela 97 procent (alla utom ett) svarade att de vill se ett lagstadgat skydd för visselblåsares identitet inom alla sektorer. Detta trots att många av företagen anser att visselblåsarlagen redan idag ger ett bra skydd. De flesta bolag i studien vill även se en lagstadgad skyldighet för företag att införa visselblåsningssystem.

”Att fånga upp signaler inifrån en verksamhet om misstänkta oegentligheter är en fundamental del i ett effektivt antikorruptionsarbete. Samtidigt finns alltför många exempel där personer som larmat har råkat illa ut. Därför krävs i många fall säkra rapporteringskanaler och möjlighet till anonymitet för personer som larmar”, säger Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor.

I undersökningen ”Bryta tystnaden” medverkar en rad stora och medelstora företag. Bland annat ska PwC och KPMG ha fått enkäten, men det är oklart om de medverkat. Frågorna gäller visselblåsningssystem, med fokus på visselblåsarlagen som började gälla i januari 2017 samt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ska börja tillämpas den 25 maj i år.

Visselblåsarlagen innehåller ingen skyldighet för arbetsgivare att ha rutiner eller system för visselblåsning, men rapporten visar att många företag ändå väljer att ha ett visselblåsningssystem inom verksamheten.

”Av respondenterna var det endast två företag som inte har ett visselblåsningssystem vilket visar på att många företag faktiskt värdesätter visselblåsningsfunktionen och den anställdes rätt att larma om allvarliga missförhållanden inom verksamheten”, säger Natali Phalén i ett pressmeddelande.

De tillfrågade företagen fick även svara på frågor gällande GDPR, där 37 procent medgav att det råder vissa oklarheter kring hur den kommer att påverka företagets arbete med visselblåsning. Lika många uppgav att de kommer genomföra förändringar i visselblåsningsarbetet med anledning av den nya förordningen.

Länk till rapporten.

Martin Hammarström

[email protected]