Karin Westerlund

Mazars byter vd.

Karin Westerlund. Foto Mazars.

Karin Westerlund blir ny vd för Mazars i Sverige den 1 september 2022. Hon Karin tar över efter Mikael Fredstrand, som haft vd-rollen sedan hösten 2020. Fredstrand kvarstår som auktoriserad revisor och delägare. Westerlund är partner, auktoriserad revisor och har arbetat på Mazars i över 20 år.

”Under de senaste tio åren har jag, som kontorschef för vårt kontor i Stockholm, jobbat mycket med personalfrågor. Jag tycker det är otroligt viktigt att alla känner sig delaktiga – det är tillsammans som vi skapar framgång, kan ge personligt engagemang och leverera hög kvalitet. Den viktigaste frågan för mig framåt är att vi ska bli en ännu bättre arbetsplats”, säger Karin Westerlund i ett pressmeddelande.

Anders Bergman, styrelseordförande i Mazars, kommenterar vd-skiftet:

”Redan när Mikael Fredstrand tillträdde som vd gjorde han klart att han hade för avsikt att lämna posten senast den 31 augusti 2022. Tidpunkten för det har nu infallit och vi tackar Mikael för hans tid som VD och välkomnar Karin Westerlund. Karin känner vår verksamhet mycket väl efter att ha varit verksam inom Mazars under många år, bland annat som kontorschef i Stockholm, som ledamot i Mazars styrelse och under det senaste året även som ansvarig för kontoren (COO).”

Under Mikael Fredstrands tid som vd har Mazars bland annat bestämt sig för att sälja redovisningsdelen till finländska Talenom, se tidigare artikel.
Han har även initierat en offensiv för att Mazars ska få fler revisionsuppdrag på smålistor som Spotlight, NGM Nordic och First North, se tidigare intervju.