Mazars startar offensiv mot smålistorna

Vd vill dubbla antalet listade uppdrag till 80 stycken inom fyra år.

Mikael Fredstrand. Foto Christian Gustavsson .

Mazars reviderar idag nära 40 bolag som handlas på listor som Spotlight, NGM Nordic och First North, men byrån vill dubbla antalet i en ny offensiv. Det uppger Mazars vd Mikael Fredstrand i en intervju med Revisionsvärlden.

”Det finns cirka 500 bolag på de oreglerade handelsplatserna, så vi har 7-8 procent av den marknaden redan idag. För tio år sedan reviderade vi kanske bara något enstaka bolag av den här typen. Vi har nått den position vi har idag egentligen utan någon särskild strategi. Nu vill vi ta ett samlat grepp för hur vi närmar oss dessa bolag. Vi skulle gärna dubbla antalet listade uppdrag inom de närmaste fyra åren”, säger Mikael Fredstrand.

Som exempel på listade revisionsuppdrag där Mazars är revisorer är Spotlight-bolaget Ortoma och First North bolagen Re:NewCell, Footway och Tagmaster.

”Det är växande bolag som ställer tuffa krav. Ofta är det spännande uppdrag som ger energi i hela organisationen. Många av bolagen siktar internationellt, och då drar vi nytta av Mazars nätverk”, säger Mikael Fredstrand.

Han anser att Mazars redan idag har revisonsverktyg och kompetens som krävs för att revidera fler listade bolag, men tillstår att fler sådana uppdrag kommer att kräva investeringar i framför allt personal.
”Vi kommer att behöva anställa fler specialister inom exempelvis IFRS och en ansvarig som kan leda verksamheten, kanske någon från Big Four som arbetat strukturerat med den här typen av bolag”, säger Mikael Fredstrand.

Många bolag på det här listorna är små, behöver de verkligen specialisterna?

”Många är små och långt ifrån alla redovisar enligt IFRS. Men kompetensen behövs, ibland för att uppfylla listornas krav, ibland för att bolagen har höga tillväxtmål och vill ha en byrå som kan följa dem långsiktigt.”

Varför bör de inte gå direkt till någon av de största revisionsbyråerna?

”Många listade bolag är fortfarande entreprenörsdriva, och vill ofta ha en revisionsbyrå där de blir sedda och inte blir en liten kund i mängden. Vi har kanske inte alltid insett det själva, men Mazars är egentligen den stora revisionsbyrån, fast i en liten förpackning. Vi har i mångt och mycket samma resurser som de stora, inte minst internationellt. Även inom skatterådgivning har vi väldigt bra resurser, som kanske dessutom sitter i korridoren intill”, säger Mikael Fredstrand.
Mazarschefen, som tillträdde i höstas, poängterar att offensiven gäller publika och listade, men samtidigt onoterade bolag. När det gäller revision av Stockholmsbörsens bolag låter han snarast mindre intresserad än hans företrädare Marianne Sandén Ljungberg.

”När det gäller börsens small cap-segment är vi fortfarande intresserade, men sedan drar vi en gräns”, säger Mikael Fredstrand.

Han uppger att Mazars då och då kontaktas av börsbolag som står inför upphandling av revision. Inte minst kom det många offertförfrågningar för ett par år sedan när de nya rotationsreglerna för börsbolag infördes.

”Frågorna blev fler, och vi reagerade kanske för ofta på det som kom in. Ofta tog bolagen in offert från två-tre Big Four-byråer. Mazars offert togs in som en krydda och vi fick sällan dessa uppdrag i slutändan. Idag är vi mycket selektiva med att delta i börsbolagens upphandlingar och tackar ofta nej. Offertskrivandet slukar för mycket resurser”, säger Mikael Fredstrand.

Gör inte bolagen på de mindre listorna några upphandlingar?

”Det kan de göra men de är sällan lika omfattande och formaliserade”, säger Mikael Fredstrand.

Martin Hammarström

[email protected]