Fler män än kvinnor återvänder till revision

Manliga återvändare dubbelt så många som kvinnliga dito.

Lotta Westerberg.

Sedan 2020 har 61 tidigare revisorer återvänt till revisionsyrket. Av dem var mer än dubbelt så många män – 42 män och 19 kvinnor. Det visar statistik från Revisionsinspektionen (RI). Samtidigt visar siffror att många kvinnliga revisorer hoppar av yrket när de är runt 40. RI saknar direkta åtgärder för att bryta trenden.

“Att säkerställa att män och kvinnor har samma förutsättningar att klara provet är det enda vi direkta vi kan göra för jämställdheten. Efter det kan vi bara lyfta frågan till revisionsbyråerna”, säger Lotta Westerberg, jurist på Revisionsinspektionen. 

Könsfördelningen inom revisoryrket den 31 december 2023. Källa: Revisionsinspektionen (RI)

 

Klara Järgenstedt

[email protected]