”Finns ett värde i att hänga med”

Så många läser Revisionsvärlden Premium.

Annie Sebelius

Efter lanseringen för två månader sedan har 786 personer registrerat sig och testat Premium, Revisionsvärldens prenumerationstjänst. Efter en inledande provmånad fortsätter ungefär hälften av dessa att läsa genom enstaka prenumerationer eller gruppabonnemang.

Grant Thornton, Revideco och Rådek hör till de byråer som tecknat grupprenumerationer för samtliga anställda.

”Det finns ett värde i att hänga med vad som händer i branschen och där tycker jag att Revisionsvärlden fyller en funktion”, säger Grant Thorntons marknads- och kommunikationschef Annie Sebelius.

Hon anser att det är nyttigt för en bransch att ha ett utbyte via branschmedia.

”Vi har många gemensamma frågor som behöver belysas och ventileras. För att utbytet verkligen ska uppstå, måste nyhetsflödet vara av hög kvalitet”, säger Annie Sebelius.

Johan Rudengren

Johan Rudengren, grundare av Rådek med fem kontor i Sörmland, kallar Revisionsvärlden ”en bra branschtidning”.

”Den bevakar på ett relevant och snabbt sätt vad som händer i vår bransch. Den tar på ett nytt sätt upp händelser som tidigare varit förbehållna de fyra stora”, säger Johan Rudengren.

OK, men varför låter du alla på byrån läsa premiumnyheterna?

”Vi lever i en värld med stora förändringar främst på redovisningssidan, då är behovet större av omvärldsinformation för att vi samtliga på Rådek skall kunna fatta kloka beslut. Våra konsulter går från registrerande individer till rådgivande stöttande konsulter för våra kunder, vilket också skapar ett större behov av information än tidigare”, säger Johan Rudengren.

Revideco, med tre kontor i Stockholm, Göteborg och Skellefteå är inne på ett liknande spår.

”Jag ser vår prenumeration som personalvård, som ett sätt att satsa på våra anställda. Vi på Revideco vill ligga i framkant. Revisionsvärlden hjälper oss i vår omvärldsbevakning, ju fler på byrån som har koll desto bättre”, säger Erik Emilsson.

Erik Emilsson

Revisionsvärldens chefredaktör och grundare Martin Hammarström är nöjd med premiumlanseringen men tillstår att han gärna skulle se att fler stora byråer tecknade grupprenumeration.

Varför har ingen av de fyra stora byråerna tecknat grupprenumerationer?

”Kanske har de möjlighet att avsätta interna resurser till omvärldsbevakning. Jag tror nog att de kommer att ha enstaka prenumerationer men det vore roligare om även de största tecknade breda grupprenumerationer. De anställda vill läsa. En vanlig vecka är det över tusen, ibland flera tusen, läsare från big four på sajten”, säger Martin Hammarström.

Är prenumerationen för dyr?

”Listpriset är 4500 kronor per år men grupprenumerationerna är mycket billigare per användare. Vi kommer att utveckla innehållet efter hand och lanserar inom kort en databas för prenumeranterna som vi tror att särskilt storbolagsrevisorer kommer att ha nytta av”, säger Martin Hammarström.

Victor Lundqvist

[email protected]