Finnhammars tar över Nordic Mines revision

”Kaosartad stämma” - KPMG hoppar av uppdrag.

Håkan Fjelner

Håkan Fjelner, auktoriserad revisor vid Finnhammars, är ny revisor i problemdrabbade gruvbolaget Nordic Mines. Bolagets tidigare revisor, KPMG:s Helena Arvidsson, avgick på egen begäran så sent som den 17 januari efter mindre än ett år på uppdraget. KPMG kommer alltså inte att slutföra revisionsarbetet för 2017.

Nordic Mines höll på måndagen en extrastämma som nättidningen E55 beskriver som ”kaosartad”. Varken Helena Arvidsson, styrelsen eller någon från bolaget fanns på plats. Bolaget ekonomi tycks vara outsourcad till Azets Insight och stämman hölls på deras kontor på Lindhagensgatan 94 i Stockholm.

”Bolagets ir-konsult sågs lägga fram stämmohandlingar innan mötet, men försvann sedan från lokalen. De närvarande aktieägarna fick själva dra igång stämman med stöttning från Aktiespararnas representant Åsa Wesshagen, en minst sagt ovanlig händelse i ett publikt bolag med över 10 000 aktieägare”, skriver E55.

Genom att kontakta Bolagsverket under pågående stämma fick stämmodeltagarna bekräftat de uppgifter som florerat om att Nordic Mines revisor hade avgått självmant i förtid. Åsa Wesshagen, beklagade den bristande kontinuiteten i revisionsarbetet. Så sent som vid årsstämman den 30 juni 2017 så ersattes PWC av KPMG. Wesshagen hade föredragit att KPMG hade kvarstått i rollen som revisor för Nordic Mines.

På stämman valdes även en ny styrelse som kunde konstatera att bolagets balansräkning sjönk ihop som betänkligt under 2017. Leverantörsskulderna uppgick till nästan 11 miljoner kronor vid årsskiftet. I kassan fanns däremot bara en halv miljon kronor.

Nordic Mines sålde i höstas den finska Laivagruvan till kanadensiska Firesteel Resources och bolagets största tillgång är aktier motsvarande 40 procent av Firesteel.

Martin Hammarström

[email protected]