Färre redovisningskonsulter hos FAR

Men totala medlemsantalet ökar.

Karin Apelman

Branchorganisationen FAR redovisar 4 933 ordinarie medlemmar i sin färska års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020-2021. Det är en ökning med fyra personer på ett år. Antalet auktoriserade redovisningskonsulter minskade däremot från 1525 till 1451 stycken. Även i fjol minskade antalet något.

“Just för det senaste året kan det finnas en viss coronaeffekt i nedgången, det var färre som gick förberedelsekurserna och blev medlemmar förra räkenskapsåret. För den här hösten ser det ljusare ut med ganska gott om anmälningar till förberedelsekurserna”, skriver FAR:s kommunikationschef Annica Gerentz till Revisionsvärlden.

Srf konsulterna ser däremot ingen nedgång i antalet auktoriserade redovisningskonsulter.

”Vi ser en liten ökning varje år, trots att det är ganska stora pensionsavgångar”, säger Lali Fjellström, branschansvarig för redovisning på Srf konsulterna.

Den stora medlemstillväxten är dock på lönesidan.

Lali Fjellström

”Vi har nu över 500 auktoriserade lönekonsulter och stark tillväxt”, säger Lali Fjellström.

Även FAR har ett stort inflöde av auktoriserade lönekonsulter, men från en lägre nivå. Annica Gerentz uppger att FAR har frågan om redovisningskonsulter “under lupp” och analyserar hur de ska utveckla rollen och medlemskapet i FAR.

Inklusive 154 basmedlemmar och 72 studentmedlemmar hade FAR totalt 5 159 medlemmar per den 30 april 2021.

FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman lyfter i ett pressmeddelande fram att FAR:s utbildningsverksamhet lockade över 17 000 deltagare under förra verksamhetsåret. Det är en ökning med 2000 deltagare och de flesta utbildades online. Oron för att pandemin skulle påverka utbildningsverksamheten negativt har inte besannats.

”Tack vare att vi redan före coronapandemin hade kommit långt när det gäller digitala lösningar och verktyg så kunde vi snabbt ställa om och erbjuda de allra flesta utbildningarna online. Sammantaget hade vi en god lönsamhet för vår utbildnings- och förlagsverksamhet under verksamhetsåret”, säger Karin Apelman.

Totalt sett minskade FAR:s omsättning för verksamhetsåret något, men även antalet anställda minskade och resultatet förbättrades jämfört med i fjol.

Martin Hammarström

[email protected]