”Fantastiska nyheter … nu blickar vi bara framåt”

Grant Thornton slipper ny Troms Kraft- rättegång.

Anna Johnson

På fredagen kom goda nyheter för Grant Thornton. Högsta domstolen (HD) beviljar inte prövningstillstånd i något av målen kopplat till Troms Kraft. Det innebär att domen från hovrätten från i fjol står fast och att Grant Thornton slipper skadestånd. Motparten Troms Kraft hade stämt revisionsbyrån, och en av byråns revisorer, på närmare två miljarder kronor.

”Det är fantastiska nyheter! Vi trodde i och för sig inte att HD skulle vilja ta upp ärendet, men självklart är det en otrolig lättnad att få det bekräftat. Nu blickar vi bara framåt!”, säger Grant Thorntons vd Anna Johnson i en kommentar.

Kärnfrågan i miljardmålet var huruvida Grant Thornton-revisorn var oaktsam vid revisionen av Troms dotterbolag Kraft & Kultur. Det svenska dotterbolaget redovisade under åren 2003-2010 vinster medan bolaget i själva verket blödde. Bolagets tidigare vd dömdes till tre år och sex månaders fängelse samt fem års näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Troms Kraft anser att revisorn borde ha upptäckt felaktigheterna i Kraft & Kulturs räkenskaper.

Tingsrätten ansåg inte att revisorn har brutit mot god revisionssed och tog fasta på att Kraft & Kulturs ledning avsiktligt försett revisorn med manipulerade uppgifter. Hovrätten ansåg att Grant Thornton visserligen vid en “aktsam revision” borde ha upptäckt av de manipulationer som bolagets ledning låg bakom. Ändå blev det inget skadestånd, eftersom kraftbolaget enligt hovrätten inte lyckas visa vilken skada bokföringsfelen åsamkade bolaget.

Se Högsta domstolens pressmeddelande.

Martin Hammarström

[email protected]