Få företag tar extern hjälp när de köper affärssystem

"Förvånande att så många är säkra på leverantör från början".

Carola Lissel

Endast 13 procent av respondenterna svarade att de använde extern hjälp med upphandlingen när de köper in nytt affärssystem. Detta i en undersökning som mjukvaruföretaget Visma Software tillsammans med rekryteringsföretaget Meritmind genomfört bland svenska företag under våren 2019. Respondenterna är främst beslutsfattare inom ekonomi och administration. Av dessa hade 60,3% bytt eller uppgraderat ett befintligt affärssystem under de senaste fem åren.

Hälften svarade att urvalet helt och hållet hanterats med interna resurser. Endast 13 procent av respondenterna svarade att de använde extern hjälp med upphandlingen. Hela 36,6 procent angav att man redan från början var säker på vilken leverantör som skulle väljas.

”Innan valet att uppgradera eller byta system fattas är det en väl värd investering att analysera vilka delar av det nuvarande systemet och de nuvarande processerna som tillför värde och vilka delar som inte gör det. Därför är det förvånande att så många är säkra på leverantör från början”, säger Lars Rosengren, rådgivningskonsult på Meritmind.

Hela 86,5% av de som byter ekonomi- eller affärssystem gör det för att öka effektiviteten i organisationen. 52,3% av de som bytt eller uppgraderat sina system anger att bytet har behövt ske då det gamla systemet varit oflexibelt och saknat stöd för aktuella affärsbehov. Resten anser att det befintliga systemet uppfyller deras behov.

”Att nästan hälften av de svenska företagen anser att det befintliga affärssystemet uppfyller deras behov är för mig oroande. De senaste åren har mycket hänt vad gäller teknikstöd för effektivisering, automatisering och digitalisering. Det här visar att det hos många företag finns ett behov av ökad kompetens kring möjligheterna med ny teknik”, säger Carola Lissel, vd på Visma Software.

Undersökningen är webbaserad och genomfördes under februari/mars 2019. Totalt antal svarande var 456. Resultatet som presenteras i rapporten bygger främst på svar från dem som angivit att de implementerat ett nytt ekonomi- eller affärssystem, alternativt uppgraderat ett befintligt de senaste fem åren (ca 200 respondenter).

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se