EY skrotar planer på delning

Delägare i USA stoppade beslutet, enligt Financial Times.

Den amerikanska EY-chefen Julie Boland

EY har beslutat att avbryta den planerade avknoppningen av konsultdelen. Motstånd från delägare i USA ligger bakom beslutet, skriver Financial Times.
För någon månad sedan meddelade EY att man ”pausat” projektet för att omarbeta det så kallade Project Everest efter motstånd från skeptiska partner. Nu skrotas alltså planerna helt.
Delningsplanerna kommunicerades i fjol och Project Everest har därefter drivits av den globala nätverksledningen med Carmine Di Sibio i spetsen.
I september i fjol uppgavs delningsplanerna ha stöd av ledningsgrupperna i EY:s 15 största medlemsbyråer, som tillsammans utgör 80 procent av nätverkets årliga intäkter.
Tanken var från början att hålla partneromröstningar, land för land, ”i slutet av 2022 och i början av 2023”. Det är inte känt hur många länder som verkligen röstat och vilket utfallet blev. En fråga som lett till slitningar i många länder uppges handla om vilka, och hur stora, delar inom skatterådgivning som ska stanna i revisionsdelen och vad som ska följa med till den avknoppade rådgivningsdelen. Inflytelserika revisionspartner i USA uppges vilja behålla en större andel av skatterådgivarna än vad nätverksledningen föreslagit. Financial Times har även rapporterat om oro hos pensionerade partner över att uppdelningen skulle påverka deras pensioner och ersättningar.

Martin Hammarström

[email protected]