EY miljardinvesterar i AI globalt

Daniel Karlsson

EY bygger en AI-plattform som ska användas inom de flesta kompetensområden- strategi, transaktioner, transformation, risk, revision och skatt. Enligt ett pressmeddelande investerar nätverket globalt 1,4 miljarder US-dollar i plattformen EY.ai, som utvecklats under de senaste 18 månaderna. Samtidigt ska medarbetarna kompetensutvecklas inom AI.

“Alla verksamheter funderar på hur AI ska integreras och vilken inverkan det har framöver. Att införa AI är dock mer än en teknisk utmaning. Det handlar om att skapa värde för verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och förverkliga den stora potentialen i denna viktiga utveckling. Genom att sammanföra vår breda erfarenhet med vår AI-kompetens skapar vi ett holistiskt ekosystem. EY.ai kommer hjälpa organisationer att bygga förtroende, driva värde och öka potentialen”, säger Daniel Karlsson, Associate Partner inom Technology Consulting på EY.

Investeringen på 1,4 miljarder USD uppges endast ha lagt grunden för EY.ai-plattformen. En del av plattformen är en språkmodell som kallas EY.ai EYQ.

Martin Hammarström

[email protected]