EY lanserar gig-plattform för ekonomer

"Anpassar oss till dagens marknad och erbjuder rollen som underkonsult till oss".

Annika Nordell. Foto EY.

Nu öppnar EY Sverige sin internationella plattform för interimsuppdrag, GigNow. Plattformen finns redan globalt på EY och sägs vara världens största för längre eller kortare konsultuppdrag. Mot kunden heter tjänsten Insourcing Services.

”Våra dedikerade och flexibla ekonomikonsulter utvecklar er verksamhet tillsammans med er − alltid med stöd av EY:s breda erfarenhet inom olika kompetensområden. Ni får rätt hjälp när ni behöver den som mest”, skriver EY gentemot kund.

Annika Nordell är ansvarig för plattformen i Sverige och uppger till Revisionsvärlden att genomsnittuppdraget är åtta-tio månader. Typiska uppdrag är tjänster som finance controller, business controller och redovisningsansvarig, men även koncernredovisningsspecialister eller ekonomichefer erbjuds.

”Den genomsnittliga konsulten är över 40 år men det kryper ner i åldrarna mer och mer”, säger Annika Nordell.
GigNow är en internationell plattform, och sägs i dagsläget ha cirka 400 interimsuppdrag inom EY i en lång rad länder, men Nordell uppger att kunder och konsulter är lokala. Som uthyrdkonsult är man antingen av EY eller arbetar genom eget bolag.

”Med anledning av en stor efterfrågan på våra tjänster och det tryck vi upplever från marknaden, så erbjuder EY antingen att man är anställd som ekonomikonsult eller att man är associerad konsult till EY. Hela processen görs genom att man är knuten till EY, och EY äger hela processen, så kunden har enkom kontakt med oss. EY Gignow i Sverige erbjuder just nu tjänster inom ekonomiområdet men kommer att utvecklas till flera serviceområden”, säger Annika Nordell.

Även EY:s konkurrenter arbetar med interimsuthyrning, men då typiskt sett av den ordinarie personalen. Revisionsvärlden skrev nyligen om hur KPMG:s InterimService expanderar till HR-området. Gigplattformen kan ses som ett sätt för EY att kunna serva kunder som söker personal, även i de fall ingen anställd vill eller kan ta jobbet.

”Vårt primära fokus kommer alltid vara att anställa, men i de fall vi inte kan göra det så måste även vi anpassa oss till dagens marknad och erbjuda rollen som underkonsult till oss. Som underkonsult ser processen likvärdig ut som för en anställd, och vi erbjuder även kompetensträffar och seminarier för att upprätthålla en god kompetens. Vi ser självklart också till att även denna grupp får utbildning”, säger Annika Nordell.

EY hoppas genom GigNow öka antalet personer på korttidsuppdrag genom EY under de närmaste åren. Byrån trycker särskilt på att de som är kontrakterade via GigNow får möjlighet att utvecklas genom att dra nytta av EY:s interna utbildningsprogram, till exempel digitala kurser.

Martin Hammarström

[email protected]