EY lanserar jämställdhetsindex

SHE Index ska hjälpa företag i Sverige att förbättra mångfald och inkludering.

EY lanserar den norska jämställdhetsindexet SHE Index i Sverige. Enligt ett pressmeddelande är indexet ett verktyg för att mäta mångfald och inkludering. Syftet är att motivera företag till ökad transparens kring inkluderande ledarskap.

”Det nya indexet är ett verktyg för företag att mäta och följa framsteg inom mångfald och inkludering, s.k. screening. Indexet jämför också framsteg i mångfald och inkludering med andra, vilket gör det möjligt att lära av andra och få en benchmark mot andra företag. Indexet sätter fokus på en mångfaldig kultur och stöttar företag i att se hur mångfald länkar till lönsamhet”, säger Johanna Kropp, expert inom Diversity & Inclusion inom People Advisory Services på EY i Sverige.

Indexet är öppet för alla företag registrerade i Sverige med över 100 anställda och är kostnadsfritt. Det handlar om 36 frågor som ska besvaras inom sex olika kategorier (representationsmål, rekrytering, talangutveckling, belöningsstruktur och handlingsplaner och intersektionalitet med andra aspekter av mångfald). Baserat på informationen beräknas en snittpoäng för varje företag, ett tal mellan 0 och 100, som sammanfattar företagets mångfald och inkludering. Inbjudan att delta gäller till den 30 juni 2020.

Camilla Rundberg

”Inte trots, men på grund av att vi upplever utmanande tider, tror vi att det kan vara en bra tid att zooma ut och reflektera bredare kring verksamhetsfrågor. Fundera vilket företag ni vill vara efter covid-19 och vilka möjligheter till förändringar som ett krismedvetande erbjuder. Vår förhoppning är att företag använder detta som en möjlighet till att fördjupa sitt arbete kring inkludering och integration av mångfald”, säger Camilla Rundberg, expert inom Diversity & Inclusion inom People Advisory Services på EY i Sverige.

Grundare av SHE Index powered by EY är organisationen She Community. Indexet lanserades i Norge 2018. Från början var tanken att den svenska SHE-rapporten skulle presenteras i samband med Almedalsveckan. Nu skriver EY att de vill göra en svensk rapport så snart man fått in svar från minst 50 företag.

Martin Hammarström

[email protected]